ควาย จากวิถีธรรมชาติสู่การสร้างรายได้

ควายหรือกระบือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับอาชีพเกษตรกรรมมาช้านาน เพราะยุคโบราณยังไม่มีเทคโนโลยีการเกษตรเหมือนยุคนี้ ควายจึงถือเป็นแรงงานสำคัญในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าว เพราะควายเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง …

[อ่านเพิ่มเติม]

โซล่าเซลล์ พลังงานฟรีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าเดิม

โซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเพราะเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติไร้ขีดจำกัด มีอยู่ทั่วไป ไม่ทำให้เกิดมลภาวะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม …

[อ่านเพิ่มเติม]

สับปะรด ผลไม้หลากทางเลือก

ไทยเราส่งออกสับปะรดแปรรูปในรูปแบบผลไม้กระป๋องเจ้าใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกนำเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและส่งออกไปขายยังต่างประเทศในทุกวันนี้

สับปะรดเป็นพืชที่มีอายุหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

บัวหลวง ราชินีแห่งวารี

บัวหลวงเป็นไม้น้ำสกุลหนึ่ง ที่มีเหง้าหรือไหลเป็นลำต้นใต้ดินเป็นทรงกระบอก ยาว เป็นปล้อง ด้านในจะกลวง

[อ่านเพิ่มเติม]

กะเพราแดง ปลูกง่าย ได้ผลผลิตยาว

กะเพราแดงงหรือใบกอมก้อของทางเหนือ เป็นพืชผักสมุนไพรพันธุ์หนึ่ง เช่นเดียวกับกะเพราขาว แต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยกะเพราแดงจะมีใบและกิ่งสีเขียวปนแดงคล้ำ

[อ่านเพิ่มเติม]

ตาล หรือ ต้นตาลโตนด มูลค่าสูงกว่าลำต้น

ตาล หรือ ต้นตาลโตนด เป็นต้นไม้ที่ให้น้ำตาลโตนด รสชาติหอมหวานละมุนละไม

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นถั่วเขียว อาหารแห่งอนาคต ปลูกเพิ่มรายได้ ปลูกเพิ่มมูลค่าให้กับดิน

ต้นถั่วเขียว คือธัญพืช(พืชที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร)ชนิดหนึ่ง ที่ให้ผลผลิตเป็นเมล็ดถั่วเขียว เป็นพืชที่อายุการเพาะปลูกสั้นเพียง 60-70

[อ่านเพิ่มเติม]

แตงกวาญี่ปุ่น ไม่ใช่ ซูกินี

แตงกวาญี่ปุ่น เป็นผักชนิดใหม่ ที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นในบ้านเรา ในช่วงไม่เกิน 5

[อ่านเพิ่มเติม]

ไผ่เลี้ยง ไผ่สารพัดประโยชน์ ให้ครบจบที่เดียว

ไผ่เลี้ยง คือไผ่ชนิดหนึ่งในบรรดาต้นไผ่ 22 พันธุ์ ที่มีการบันทึกไว้ว่า

[อ่านเพิ่มเติม]