Category Archives: สัตว์เศรษฐกิจ และประมง

ปลานิลแดง ก่อนจะเลี้ยงต้องเลือก

ปลานิลและปลานิลแดงเป็นสัตว์น้ำที่ได้รับการเพาะเลี้ยงอย่างแพร่หลาย เพราะมีตลาดรองรับกว้างขวาง ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่สร้างเม็ดเงินได้มากทำให้มีช่องว่างให้ขยายโอกาสแก่เกษตรกรมือใหม่อีกมาก ดังที่เรารู้กันดีว่าปลานิลเป็นปลาที่เติบโตในแหล่งน้ำจืด เป็นปลาในกลุ่มปลาหมอสี …

[อ่านเพิ่มเติม]

หอยบิด ตัวใหญ่ได้รสชาติเน้น ๆ

หอยบิด หรือชื่อเต็มๆ ที่เรียกกันทั่วไป คือ หอยแครงปากบิด …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารกบ ปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพกบ

อาหารกบ คือ ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงกบ ซึ่งกลายเป็นอาชีพที่เกษตรกรหลายท่านให้ความสนใจและหันมาประกอบเป็นอาชีพทางเลือกมากขึ้น เพราะกบตามแหล่งธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด …

[อ่านเพิ่มเติม]

การอนุบาลลูกไก่ ปฐมบทแห่งการเลี้ยงไก่

การอนุบาลลูกไก่ คือ การเลี้ยงดูลูกไก่แรกเกิด หากเป็นการเลี้ยงไก่ในจำนวนไม่มาก มักจะให้แม่ไก่ทำหน้าที่ดูแลลูกเจี๊ยบกันเอง …

[อ่านเพิ่มเติม]

เป็ดบาบารี่ โตเร็ว น้ำหนักดี

เป็ดบาบารี่ เป็นหนึ่งในพันธุ์เป็ดเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในตลาดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพของเป็ดพันธุ์เนื้อชนิดนี้ ปัจจุบันได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในการนำมาเลี้ยงทั้งเพื่อเก็บไข่เป็ดไว้บริโภค นำมูลเป็ดมาใช้เป็นอาหารปลา และยังสามารถเลี้ยงเพื่อนำเนื้อไปจำหน่ายอีกด้วย…

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารปลาดุก ควรมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม

อาหาร คือ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงปลาดุกให้เจริญเติบโตได้เต็มที่ และยังถือว่าเป็นส่วนที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต้องใช้เงินทุนในสัดส่วนที่สูงสำหรับซื้อหาอาหารมาเลี้ยงปลา เพระต้องให้ปลาได้รับโภชนาการครบและดี …

[อ่านเพิ่มเติม]

ยาถ่ายพยาธิวัว

ยาถ่ายพยาธิมีความสำคัญในการกำจัดพยาธิทางเดินอาหารในวัว เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจากพยาธิ ไม่ว่าจะเป็นพยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด …

[อ่านเพิ่มเติม]

หอยปัง หอยน้ำจืดพบทั่วไปในประเทศไทย

หอยปัง คือ หอยน้ำจืด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pila …

[อ่านเพิ่มเติม]

วัวบรามัน วัวสายพันธุ์ดี

วัวบรามัน เป็นภาษาพูดที่เราใช้เรียกโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน ซึ่งเป็นวัวตระกูลเมืองร้อน ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย แต่ทางอเมริกาได้นำสายพันธุ์นี้ไปปรับปรุงพันธุ์ต่อยอดเป็นพันธุ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]