Tag Archives: กระดังงา

กระดังงา ไม้ดอกกลิ่นหอม

กระดังงาหรือสะบันงาที่เป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือนั้น เป็นชื่อของไม้เลื้อยยืนต้นที่มีกลิ่นหอมและชอบขึ้นอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้น เป็นไม้ตระกูลเดียวกับน้อยหน่า เพื่อนๆ เกษตรกรหลายรายมักปลูกดอกกระดังงาเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย …

[อ่านเพิ่มเติม]