Tag Archives: กวักมรกต

กวักมรกต ต้นไม้ฟอกอากาศรับฤดูแล้ง

กวักมรกต หนึ่งในต้นไม้ฟอกอากาศ แล้วต้นไม้ฟอกอากาศเป็นอย่างไร กรมอนามัยได้ระบุว่า การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยมลในการดักจับสารพิษในอากาศ

[อ่านเพิ่มเติม]