Tag Archives: กวาง

การเลี้ยงกวาง หนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจ

กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการเลี้ยงเพื่อนำเนื้อ หนังและเขาอ่อนไปจำหน่าย โดยผู้ที่สนใจจะเริ่มทำฟาร์มกวางนั้นควรมีความรู้เกี่ยวกับกวาง ว่าพันธุ์ใดที่เหมาะสมในการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย พันธุ์ไหนให้ผลผลิตดี …

[อ่านเพิ่มเติม]