Tag Archives: กังหันน้ำ

กังหันน้ำ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดปัญหาน้ำเสีย

กังหันน้ำ เครื่องจักรกลที่เราพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ผันกระแสน้ำให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลากหลาย โดยทำให้เพลากลางที่ติดตั้งใบพัดไว้เกิดการหมุนไปตามแรงบิดที่ได้รับจากรงดันของน้ำที่ไหลผ่าน ไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำที่ไหลผ่านกังหันตามแนวขนานของแกนเพลาหมุน

[อ่านเพิ่มเติม]