Tag Archives: การขยายพันธ์ุ

เพาะเมล็ดพริก ผักสวนครัวยอดนิยม

การเพาะเมล็ดพริกเป็นวิธีการปลูกพริกที่ไม่ได้ยุ่งยาก ทำให้หลายคนหันมาปลูกพริกไว้รับประทานกันเองในบ้าน แม้กระทั่งในคอนโดมิเนียมก็ยังสามารถปลูกไว้ในกระถางได้ ทำให้เมื่อต้องเข้าครัวทำอาหารง่ายๆ สามารถเด็ดพริกใกล้มือได้โดยไม่ต้องออกไปซื้อหานอกบ้าน …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์กล้วย แบบดั้งเดิมและแบบอุตสาหกรรม

การเพาะขยายพันธุ์กล้วยนั้นสามารถทำได้โดยการแยกเหง้าหรือแยกหน่อซึ่งเป็นวิธีการที่เราได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายกันเลย และยังถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพราะกระบวนการไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก หากมีต้นพันธุ์เดิมอยู่ในแปลงปลูกก็สามารถขุดเหง้าแยกออกมาปลูกเป็นกอใหม่ได้เลย และสำหรับเกษตรกรมือใหม่ก็สามารถหาเหง้าพันธุ์ดีที่มีความน่าเชื่อถือมาปลูกในสวนของตนเองได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีเพาะพริก ผักสวนครัวเพิ่มความเผ็ด

ผักสวนครัวที่มักจะยู่ในหลายเมนูคู่ครัวไทย คือ พริกขี้หนู ที่นอกจากจะให้ความเผ็ดแล้ว ยังให้ความหอมของกลิ่นพริกและกระตุ้นให้เกิดเหงื่อ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ดินเพาะกล้า เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ดินคือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการทำการเกษตรที่ส่งผลต่อกล้าไม้และต้นพืชที่เราเพาะพันธุ์ เป็นเรื่องที่เกษตรกรมือใหม่และเกษตรกรมืออาชีพทุกรายต้องให้ความสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินให้เหมาะสมกับต้นพืชที่เราจะนำมาเพาะ เพราะต้นพืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในดินที่แตกต่างกันไป ต้นไม้บางชนิดเจริญได้ดีในดินร่วน …

[อ่านเพิ่มเติม]

การโน้มกิ่ง หรือทับกิ่ง ขยายพันธุ์พืชให้ได้ผลเร็ว

การโน้มกิ่ง หรือทับกิ่ง เป็นหนึ่งในวิธีการเพื่อขยายพันธุ์พืชที่มักใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งโดยทั่วไปหากเราสังเกตให้ดีจะพบว่าเป็นวิธีการตามธรรมชาติของพืชหลายชนิด ที่เมื่อกิ่งก้านโน้มไปสัมผัสดินสักระยะหนึ่งจะมีรากงอกเจริญลงดินและเกิดเป็นพืชเจริญเติบโตขึ้นมาได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์ต้นหมาก เรื่องไม่ยากแต่ต้องประณีต

ต้นหมาก พืชดั้งเดิมของเอเชียเราที่มีการกระจายและขยายพันธุ์ไปทั่วและอยู่คู่ประเทศไทยเรามาอย่างยาวนาน พบได้จากร่องรอยการเคี้ยวหมากของคนไทยโบราณที่ปัจจุบันอาจจะยังพบเห็นได้ในบางพื้นที่ แต่เด็กรุ่นใหม่ๆ อาจจะได้ยินได้ฟังจากเรื่องเล่าในอดีตหรือในละครโทรทัศน์ย้อนยุคเกี่ยวกับการกินหมาก …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีการเพาะเมล็ด เรื่องง่ายๆ ที่ต้องใส่ใจ

วิธีการเพาะเมล็ดเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์มะม่วง ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ตลาดต่างประเทศชื่นชอบอย่างมาก สามารถจำหน่ายได้ทั้งผลสุกผลดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปนานาชนิด โดยในประเทศไทยเรานี้ได้มีการปลูกมะม่วงกันทั่วทุกภาค ทั้งปลูกเพื่อบริโภคกันเองหรือปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเสียบยอดทุเรียน กับ 2 ส่วนที่ต้องคัดสรร

การเสียบยอดถือเป็นวิธีการหนึ่งในการขยายพันธุ์ทุเรียนเฉกเช่นเดียวกันกับพืชผลอื่นๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาการกลายพันธุ์จากการเพาะด้วยเมล็ดและให้ผลผลิตช้า  ซึ่งวิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และจะต้องประกอบด้วย 2 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการเสียบยอด

การเสียบยอด คือ วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย เพราะเป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงต้นมะม่วงพันธุ์เดิมให้กลายเป็นต้นมะม่วงพันธุ์ดีด้วยระยะเวลาและต้นทุนที่น้อยกว่าการเริ่มเพาะพันธุ์ต้นใหม่ ด้วยการนำยอดของพันธุ์ที่ดีมาขนายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบนต้นตอมะม่วงเดิมด้วยการเสียบยอดและรอให้เนื้อเยื่อของทั้งยอดและต้นตอสมานกันดี …

[อ่านเพิ่มเติม]