Tag Archives: การต่อกิ่ง

การต่อกิ่ง วิธีขยายพันธุ์พืช ที่มีดีมากกว่าแค่ขยายพันธุ์

หากพูดถึงเรื่องของการขยายพันธุ์พืช ซึ่งเพื่อนๆเกษตรกร ต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า แบ่งออกได้เป็น 2

[อ่านเพิ่มเติม]