Tag Archives: การปักชำ

การปักชำ เรื่องราวเกษตรน่ารู้

การปักชำพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ คือวิธีการขยายพันธุ์พืชอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่อาศัยเพศ โดยใช้ส่วนสำคัญของพืชที่สามารถแตกหน่อใหม่ได้ มาขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านจะต้องคำนึงว่าพืชชนิดนั้นเหมาะกับการขยายพันธุ์แบบไหนมากกว่ากัน …

[อ่านเพิ่มเติม]