Tag Archives: การเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ด เกร็ดเล็กๆ ที่ควรรู้

หากพูดถึงเรื่องของการเพาะพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ด การเพาะต้นกล้า ติดตา ตอนกิ่งหรือปักชำ

[อ่านเพิ่มเติม]