Tag Archives: การเสียบยอด

การเสียบยอด ต่อยอดฝีมือให้แก่เกษตรกร

วิธีการขยายพันธุ์พืช ถ้าไม่นับเรื่องการเพาะเมล็ดแล้วก็ยังมีวิธีอื่นอีกหลายวิธี ได้แก่ การปักชำ การตอนกิ่ง

[อ่านเพิ่มเติม]