Tag Archives: ขยายพันธุ์พืช

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

หลายคนให้ความสนใจกับการเพาะเมล็ดผักหวานป่า เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมและให้ผลดีมากในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ แต่ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการนี้จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนด้วยว่า ต้นผักหวานนั้นจะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่มาก มีจำนวนต้นที่สามารถให้เมล็ดได้ไม่มากนัก …

[อ่านเพิ่มเติม]

การติดตา การขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิต

การขยายพันธุ์พืชมีด้วยกันหลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีที่นิยมปฏิบัติกันคือการติดตา ที่นำ “ตา” ของต้นพืชพันธุ์ดีมาผนึกไว้กับเนื้อเยื่อของต้นพืชอีกพันธุ์หนึ่งหรืออีกชนิดหนึ่งที่มีระบบรากและลำต้นที่แข็งแรง เพื่อให้ต้นตอเกิดกิ่งก้านใหม่ที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นพันธุ์ดีตามที่ต้องการได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์ผักหวานป่า

ผักหวานป่า แม้ชื่อจะอยู่ในป่าแต่กลับเป็นที่นิยมในการบริโภคของคนในเมืองเป็นอย่างมาก และหากจะรอให้เด็ดจากป่ามาวางขายได้อาจจะต้องใช้เวลารอที่ยาวนานร่วมปี เพราะตามธรรมชาติแล้วในแต่ละปีผักหวานป่าตามธรรมชาติจะมียอดให้นำมาขายได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ดังนั้นการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อปลูกตามไร่ตามสวนจึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรที่จะผลิตผักใบเขียวพื้นบ้านยอดฮิตให้มีส่งขายในตลาดทั้งปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์กล้วย แบบดั้งเดิมและแบบอุตสาหกรรม

การเพาะขยายพันธุ์กล้วยนั้นสามารถทำได้โดยการแยกเหง้าหรือแยกหน่อซึ่งเป็นวิธีการที่เราได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายกันเลย และยังถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพราะกระบวนการไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก หากมีต้นพันธุ์เดิมอยู่ในแปลงปลูกก็สามารถขุดเหง้าแยกออกมาปลูกเป็นกอใหม่ได้เลย และสำหรับเกษตรกรมือใหม่ก็สามารถหาเหง้าพันธุ์ดีที่มีความน่าเชื่อถือมาปลูกในสวนของตนเองได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเพาะมะละกอ เพาะถูกช่วง ได้ราคางาม

การเพาะมะละกอให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น เป็นเรื่องของการลงมือทำมราต้องการการเอาใจใส่อย่างมาก เพื่อที่เราจะต้นมะละกอที่แข็งแรงพร้อมให้ผลมะละกอที่ขนาดเหมาะสมตรงตามสายพันธุ์และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และมีความทนทานต่อโรคพืชและแมลง โดยจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีเพาะพริก ผักสวนครัวเพิ่มความเผ็ด

ผักสวนครัวที่มักจะยู่ในหลายเมนูคู่ครัวไทย คือ พริกขี้หนู ที่นอกจากจะให้ความเผ็ดแล้ว ยังให้ความหอมของกลิ่นพริกและกระตุ้นให้เกิดเหงื่อ …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีการเพาะเมล็ด เรื่องง่ายๆ ที่ต้องใส่ใจ

วิธีการเพาะเมล็ดเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์มะม่วง ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ตลาดต่างประเทศชื่นชอบอย่างมาก สามารถจำหน่ายได้ทั้งผลสุกผลดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปนานาชนิด โดยในประเทศไทยเรานี้ได้มีการปลูกมะม่วงกันทั่วทุกภาค ทั้งปลูกเพื่อบริโภคกันเองหรือปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการเสียบยอด

การเสียบยอด คือ วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย เพราะเป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงต้นมะม่วงพันธุ์เดิมให้กลายเป็นต้นมะม่วงพันธุ์ดีด้วยระยะเวลาและต้นทุนที่น้อยกว่าการเริ่มเพาะพันธุ์ต้นใหม่ ด้วยการนำยอดของพันธุ์ที่ดีมาขนายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบนต้นตอมะม่วงเดิมด้วยการเสียบยอดและรอให้เนื้อเยื่อของทั้งยอดและต้นตอสมานกันดี …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเสียบยอดอะโวคาโด

การเสียบยอดอะโวคาโด นับว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเพาะขยายพันธุ์อะโวคาโดที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่เดิมนั้นเราจะใช้การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ซึ่งกว่าจะให้ดอกออกผลต้องรอคอยกันถึง 4-5 …

[อ่านเพิ่มเติม]