Tag Archives: ข่า

ข่าแดง หรือข่าอ่อน สมุนไพรมาแรง

ข่าแดง หรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าข่าอ่อนหรือข่าตาแดง สมุนไพรพื้นบ้านที่แต่เดิมนั้นจะปลูกไว้กันแทบทุกครัวเรือน แต่ในปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งขายยังโรงงานผู้ผลิตน้ำพริกที่มีกำลังซื้อสูง จนทำให้เพื่อนเกษตรกรหลายรายให้ความสนใจนำมาปลูกสร้างอาชีพ …

[อ่านเพิ่มเติม]