Tag Archives: ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่างไม้กวาด แส้เล็ก เหนียว ทน

ข้าวฟ่างไม้กวาด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวรวงข้าวฟ่างมาใช้ประโยชน์มากกว่าเมล็ดข้าวฟ่าง โดยข้าวฟ่างที่เรามักนำเมล็ดใช้ประโยชน์นั้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวฟ่าง ธัญพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

ข้าวฟ่าง เป็นเมล็ดธัญพืช ที่เกิดจากต้นหญ้าชนิดหนึ่ง อยู่ตระกูลเดียวกันกับต้นข้าวโพด ด้วยความที่เป็นหญ้าจึงมีการงอกและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว …

[อ่านเพิ่มเติม]