Tag Archives: ข้าวสังข์หยด

ยกระดับข้าวสังข์หยด ของดีเมืองพัทลุง

ข้าวชื่อดังจากเมืองพัทลุง ข้าวนี้ผลิตได้ที่พัทลุงเท่านั้น ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นหนึ่งในข้าว GI …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวสังข์หยด ข้าวอินทรีย์ที่ตลาดกางแขนรอ

ข้าวสังข์หยด มักจะถูกเรียกว่า ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของข้าวพันธุ์แรกของไทยเราที่ได้รับการรับรองตาม พรบ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

[อ่านเพิ่มเติม]