Tag Archives: ข้าวเหนียวดำ

ข้าวเหนียวดำ ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ

ข้าวเหนียวดำ หรือข้าวก่ำ คือพันธุ์ข้าวสารเหนียวที่มีสีดำหุ้มอยู่บนเมล็ดข้าวสาร แม้สีสันอาจจะดูไม่งาม แต่เยื่อดำ

[อ่านเพิ่มเติม]