Tag Archives: ข้าวโพดข้าวเหนียว

ข้าวโพดข้าวเหนียว พืชไร่ที่ใคร ๆ ก็ต้องการ

ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งจากการจำแนกข้าวโพดออกมาเป็น 6 พันธุ์ตามลักษณะเมล็ดข้าวโพด  ได้แก่ ข้าวโพดหัวแข็ง

[อ่านเพิ่มเติม]