Tag Archives: ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน พืชไร่ในกระแส

ข้าวโพดหวาน ที่เราพบเห็นและรู้จักกันมากจะอยู่ในรูปแบบของข้าวโพดต้ม หรือนึ่งตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งยังมีการแปรรูปเป็นข้าวโพดพร้อมรับประทานในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ

[อ่านเพิ่มเติม]