Tag Archives: ครั่ง

ครั่ง ศัตรูพืช ผลผลิตมีมูลค่า

ครั่ง ถูกนับว่าเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับเพลี้ย ที่ชอบดูดกินน้ำหวานของต้นไม้ จนทำให้ต้นไม้สูญเสียสมดุลและเหี่ยวแห้งลงได้ เป็นต้นเหตุที่ทำให้พืชผลที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายเพราะทำให้ผลผลิตลดลง …

[อ่านเพิ่มเติม]