Tag Archives: คะน้า

คะน้า ปลูกในกระถางได้ง่าย ๆ ไร้สารพิษ

คะน้า เป็นพืชผักเศรษฐกิจของไทย มีปริมาณการบริโภคสูง เพราะคนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารมากมายหลายชนิดทั้งรับประทานสดและปรุงสุก สามารถรับประทานได้ทั้งต้นและใบ

[อ่านเพิ่มเติม]