Tag Archives: คางคก

คางคก ท้าวแสนปม สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

คางคกเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกบ แต่มีจุดแตกต่างที่ชัดเจนคือผิวหนังที่เป็นตะปุ่มตะป่ำ นอกจากดูไม่สวยงามแล้วยังซ่อนพิษมากมายไว้ที่ผิวหนัง คางคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีอยู่มากมายหลายชนิด …

[อ่านเพิ่มเติม]