Tag Archives: งา

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน กำลังเป็นส่วนผสมขนมอบที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ที่จริงแล้วคำว่างาขี้ม้อนนั้นจะใช้กันมากในบริเวณทางเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกงา พืชทนแล้ง มาแรงเพื่อสุขภาพ

การปลูกงาขาว งาดำ และงาเกษตรนับเป็นหนึ่งในผลผลิตการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ยิ่งในห้วงเวลานี้ที่ผู้คนต่างหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น งาเป็นแหล่งของโภชนาการที่ดีจึงมีแนวโน้มว่าจะมีตลาดเปิดรับเพิ่มมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]