Tag Archives: งิ้ว

งิ้ว สารพัดส่วนให้ประโยชน์

งิ้ว เป็นต้นไม้ใหญ่ พบมากในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและป่าเบญจพรรณ เจริญเติบโตเต็มที่จะมีลำต้นสูงถึง 30

[อ่านเพิ่มเติม]