Tag Archives: จอก

จอก มีดีให้เราใช้

จอก เป็นพืชที่อยู่เหนือน้ำ อายุหลายปี  เกาะตัวกันเป็นกระจุก รากลอยอยู่ใต้ใบลอยอยู่ในน้ำ

[อ่านเพิ่มเติม]