Tag Archives: ชวนชม

ชวนชม โขดยิ่งงามราคายิ่งสูง

ชวนชม หรือ ลั่นทมยะวา มีถิ่นกำเนิดจากประเทศแถบทะเลทราย อย่างแทนซาเนีย

[อ่านเพิ่มเติม]