Tag Archives: ชันโรง

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ำผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อผลักดันให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ชันโรงเป็นแมลงที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีผู้นิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จากชันโรงจะไม่ได้เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ชันโรง แมลงจิ๋วผลิตภัณฑ์แจ๋ว

ชันโรงเป็นชื่อของแมลงชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในอันดับเดียวกับผึ้ง มีขยยาดตัวที่เล็กกว่าผึ้งและไม่มีเหล็กไน โดยแต่ละภาคของประเทศไทยเรามีชื่อเรียกแมลงชนิดนี้แตกต่างกันไป เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]