Tag Archives: ดอกดาหลา

ดอกดาหลา พืชตัดดอกมาแรง

ดาหลา เป็นพืชไม้ดอกล้มลุก แต่ก่อนพบได้ในทางใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาสและปัตตานี

[อ่านเพิ่มเติม]