Tag Archives: ดอกรัก

การปลูกดอกรัก ดอกไม้สร้างรายได้อยู่คู่คนไทยมานาน

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้กันในงานพิธีกรรมต่างๆ มาตั้งแต่สมัยอดีตเลยก็ว่าได้ครับ โดยส่วนใหญ่จะใช้ดอกรักร้อยเป็นมาลัย รวมทั้งจัดตกแต่งประดับจานอาหาร ดอกรักจึงมีราคาสูงมากในช่วงเทศกาล

[อ่านเพิ่มเติม]