Tag Archives: ดอกเก๊กฮวย

ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ นั้นมีลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่โดดเด่นกว่าพื้นที่ราบทั่วไป ผลผลิตเด่นของพื้นที่นี้ คือ …

[อ่านเพิ่มเติม]