Tag Archives: ตัวห้ำ

ตัวห้ำ แมลงผู้ช่วยปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติ

การเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อไว้บริโภค หรือ ค้าขายในท้องตลาดของเกษตรกร การดูแลไม่ให้วัชพืช รวมทั้งแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้ามาทำลายแปลงเพาะปลูก

[อ่านเพิ่มเติม]