Tag Archives: ตาล

จาวตาล ส่วนของพืชที่มีตำนาน

จาวตาล ไม่ใช่ลูกตาลธรรมดาที่เรามักซื้อมาทำของหวานประเภทลอยแก้ว แต่ส่วนนี้จะได้มาเมื่อเรานำลูกตาลที่แก่ได้ที่ไปขยายพันธุ์เป็นกล้า หรือฝังไว้ในดิน ระหว่างนั้นเมื่อเกิดการงอกราว …

[อ่านเพิ่มเติม]