Tag Archives: ต้นจามจุรี

ต้นจามจุรี/ฉำฉา/ก้ามปู ไม่ว่าจะชื่อไหนก็ทำเงินได้

ต้นจามจุรี ชื่อนี้คนกรุงเทพฯ มักจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นในชนบทชาวบ้าน บางคนก็อาจจะไม่รู้จัก

[อ่านเพิ่มเติม]