Tag Archives: ต้นจำปี

ต้นจำปี ดอกไม้เศรษฐกิจกลิ่นหอม

ต้นจำปี เป็นไม้ดอกยืนต้น มีแหล่งกำเนิดในอินโดนีเซีย และนำมาปลูกในประเทศไทยมาช้านานจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีการนำมาใช้ประโยชน์มากมาย

[อ่านเพิ่มเติม]