Tag Archives: ต้นถั่วเขียว

ต้นถั่วเขียว อาหารแห่งอนาคต ปลูกเพิ่มรายได้ ปลูกเพิ่มมูลค่าให้กับดิน

ต้นถั่วเขียว คือธัญพืช(พืชที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร)ชนิดหนึ่ง ที่ให้ผลผลิตเป็นเมล็ดถั่วเขียว เป็นพืชที่อายุการเพาะปลูกสั้นเพียง 60-70

[อ่านเพิ่มเติม]