Tag Archives: ต้นปอ

ต้นปอกะบิด หรือต้นปอบิด

ปอกะบิด หรือปอบิด เป็นพืชเขตร้อน พบได้ในแถบเอเชียใต้หรืออนุทวีปอินเดีย ได้แก่ …

[อ่านเพิ่มเติม]