Tag Archives: ต้นฝ้าย

ต้นฝ้าย ปุยขาวเพื่อสิ่งทอ

ต้นฝ้าย คือพืชที่เป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่มีความสำคัญต่อวงการสิ่งทอ เพราะสิ่งทอต่างๆ ใช้ปุยฝ้ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอเพื่อส่งออกสิ่งทอเหล่านั้นไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป จุดเด่นของเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติอย่างฝ้ายนั้น …

[อ่านเพิ่มเติม]