Tag Archives: ต้นยางอินเดีย

ต้นยางอินเดีย ต้นไม้ฟอกอากาศ

ต้นยางอินเดีย ต้นไม้ที่ถูกส่งผ่านความเชื่อกันมาช้านานว่าเป็นไม้ต้องห้ามในการปลูกไว้ภายในรั้วบ้าน ถือว่าเป็นต้นไม้แห่งความตาย ตามความเชื่อที่ว่า ในการทำพวงหรีดที่ใช้ในงานศพนั้น

[อ่านเพิ่มเติม]