Tag Archives: ต้นลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร ไม้ประดับเพื่อสุขภาพ

ลิ้นมังกร หรือ ลิ้นนาคราช เป็นพืชที่มีใบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พบเห็นได้ทั่วไปในบ้านเรือนและอาคารต่าง

[อ่านเพิ่มเติม]