Tag Archives: ต้นเล็บครุฑ

ต้นเล็บครุฑ ปลูกให้งามไม่ยากอย่างที่คิด

ต้นเล็บครุฑเป็นพืชยืนต้นซึ่งออกใบในลักษณะทรงพุ่ม โดยแต่ละบ้านจะนิยมปลูกกันไว้เป็นไม้ประดับ โดยมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเล็บครุฑไว้แล้วจะทำให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสมาชิกภายในบ้านได้ เพราะขอบใบเล็บครุฑจะมีหยักแหลม เป็นสัญลักษณ์ของการกำจัดสิ่งไม่ดีหรือเคราะห์ร้ายนั่นเอง …

[อ่านเพิ่มเติม]