Tag Archives: ถั่วบราซิล

ถั่วบราซิล ทนแล้ง ไม่เปลืองน้ำ

ถั่วบราซิล เป็นพืชที่มีหลายชื่อแต่คนไทยเรานิยมเรียกว่าถั่วลิสงเถา เป็นพืชเถา ชอบเลื้อยตามแนวราบ นักภูมิสถาปนิกชอบนำมาปลูกตกแต่งสวนแทนหญ้า …

[อ่านเพิ่มเติม]