Tag Archives: ถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ควรรู้

ไทยเราผลิตกุ้งขาวเพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนถึง 260,000 ตัน/ปี ทำให้ต้องใช้อาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมผลิตกุ้งจำนวนมากกว่าร้อยล้านบาท ในขณะที่ปลาที่จะนำมาป่นตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง …

[อ่านเพิ่มเติม]