Tag Archives: ถั่ว

ถั่วอาหารสัตว์ ผลิตเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้

พืชอาหารสัตว์ที่เรารู้จักกันนั้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งพืชประเภทหญ้า ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชตระกูลถั่วนั้นมักจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารหยาบที่สำคัญเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารประเภทโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อผลผลิตและคุณภาพฝัก

ถั่วฝักยาว เป็นพืชผักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักส่งออกในรูปฝักสดแช่แข็งไปยังตลาดต่างประเทศที่สำคัญและใช้บริโภคในประเทศตลอดปี เป็นพืชผักที่นิยมปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย และให้ผลผลิตตลอดปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วพร้า นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์

ถั่วพร้า เป็นพืชตระกูลถั่ว โดยในอดีตนั้นนิยมใช้เป็นอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศบราซิล เป็นไม้พุ่มที่เลื้อยได้ มีความสูงประมาณ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้ ด้วยการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสง

ถั่วลิสงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้น้ำตลอดฤดูปลูกน้อย มีศักยภาพสูงและเหมาะสมในการใช้เป็นพืชที่ปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรังตามนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากเป็นพืชที่ตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก กำลังการผลิตปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพราะพื้นที่ในการเพาะปลูกที่ลดลงและผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วลายเสือ ถั่วพันธุ์ดีขายได้ราคา

ถั่วลายเสือ ถั่วพระราชทาน หรือ ถั่วกาฬสินธุ์ 2 …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วแขก ธาตุอาหารสูงสำหรับคนและพืช

ถั่วแขกเป็นไม้ล้มลุกที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป นิยมปลูกไว้บริโภคฝัก นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพราะมีโปรตีนและธาตุอาหารที่ประโยชน์แก่ร่างกาย เมนูอาหารไทยส่วนใหญ่จะนำถั่วแขกมาปรุงสุก

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วแดง ปลูก 3 เดือนเก็บเกี่ยวทันใจ

ถั่วแดงเป็นพืชที่นิยมนำไปทำเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวาน ทั้งยังใช้แปรรูปเป็นแป้งทำขนมเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ถั่วแดงสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้เป็นจำนวนเงินหลายบาท  เรียกได้ว่าเป็นพืชไม้ล้มลุกที่สร้างรายได้ได้ดีเลยล่ะครับ…

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วลันเตา จะปลูกให้ได้ผลดีต้องทำอย่างไร?

ถั่วลันเตา เป็นผักฤดูหนาว รสชาติหวานกรอบอร่อยเป็นที่ชื่นชอบกันทั่วไป และมีราคาดี เพราะเป็นพืชที่เพาะปลูกได้ยาก

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วฝักยาว ปลูกง่าย ได้ราคาดี แต่ทำไมจึงไม่ล้นตลาด

ถั่วฝักยาว เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่คนทั่วไปนิยมบริโภคกันในรูปแบบของพืชผัก และเป็นผักที่หาซื้อได้ง่ายไม่เคยขาดแคลนจากท้องตลาด เพราะถั่วฝักยาวเป็นพืชปลูกง่ายและปลูกได้ตลอดปีถ้าได้รับน้ำทั่วถึงเพียงพอ

[อ่านเพิ่มเติม]