Tag Archives: ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า นับว่าเป็นอุปกรณ์เกษตรที่ได้รับความนิยมในการนำใช้เพาะชำต้นกล้า เพราะมีข้อดีในการช่วยให้การย้ายต้นกล้าเพื่อลงแปลงปลูก ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเพาะเลี้ยงไม้ดอกและผักต่าง

[อ่านเพิ่มเติม]