Tag Archives: ธัญพืช

ข้าวสาลี ธัญพืชทางเลือกใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพ

บรรดาผู้รักสุขภาพต่างหันมาให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หนึ่งในอาหารที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คือ ข้าวสาลี ธัญพืชเมืองหนาวที่แม้ว่าเราจะสามารถผลิตได้ในประเทศบ้าง …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีการปลูกข้าวสาลีหลังนาปี

หลังฤดูกาลทำนาในพื้นที่เกษตรกรรมทางภาคเหนือของไทยเรา ยังมีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตร อุณหภูมิในพื้นที่เริ่มเย็นสบายและกำลังย่างเข้าสู่หน้าหนาว ทำให้มีสภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกธัญพืชเมืองหนาวอย่างข้าวสาลีที่ตลาดในประเทศยังมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าวสาลีกลายเป็นพืชที่มีศักยภาพทดแทนการทำนาปรังและเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพราะในรอบหนึ่งฤดูการผลิตต้องการให้น้ำราว …

[อ่านเพิ่มเติม]

เพิ่มรายได้พันล้าน ให้กับเกษตรกร ปอยข้าวสาลี

ประเทศไทยเรานำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก เพราะการปลูกข้าวสาลีสายพันธุ์ต่างชาตินั้นจะเอื้อต่อการปลูกในสภาพอากาศหนาว ขณะที่ประเทศไทยเรามีสภาพอากาศที่อบอุ่นจึงไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก อีกทั้งสภาพดินของพื้นที่ปลูกไม่ได้มีคุณลักษณะเหมือนต่างประเทศ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ลูกเดือย ธัญพืชมากประโยชน์

ลูกเดือย  พืชธัญพืชที่มีขนาดใหญ่กว่าข้าวโพด ลักษณะทางกายภาพของลูกเดือยจะมีเม็ดสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีลักษณะเป็นรูปกลมและมีลายโค้งเล็กน้อยบนผิวภายนอกเปลือกเมล็ด ส่วนภายในเป็นสีขาวและมีเนื้อเมล็ด …

[อ่านเพิ่มเติม]

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน กำลังเป็นส่วนผสมขนมอบที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ที่จริงแล้วคำว่างาขี้ม้อนนั้นจะใช้กันมากในบริเวณทางเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวฟ่างไม้กวาด แส้เล็ก เหนียว ทน

ข้าวฟ่างไม้กวาด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวรวงข้าวฟ่างมาใช้ประโยชน์มากกว่าเมล็ดข้าวฟ่าง โดยข้าวฟ่างที่เรามักนำเมล็ดใช้ประโยชน์นั้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวสาลี ปลูกดีสร้างรายได้

ข้าวสาลีเป็นพืชที่นำไปแปรรูปได้หลายอย่างจึงไม่น่าแปลกใจที่เพื่อนๆ เกษตรกรนิยมปลูกกันเยอะ การปลูกก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ ขอเพียงเลือกทำเลที่เหมาะสม วิเคราะห์ดินให้ดี

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวโพด ธัญพืชส่งออก

ข้าวโพด เป็นพืชผักและธัญพืชที่คนทั่วโลกรู้จัก นำมาใช้เป็นอาหารได้ทั้งสำหรับคนและสัตว์ โดยข้าวโพดกินฝักที่เรานิยมนำมารับประทานนั้นมี 2

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วดำ ธัญพืชสีนิลแสนลึกลับ

ถั่วดำ คือเมล็ดธัญพืชสีดำซึ่งเป็นหนึ่งในพันธุ์ถั่วเขียวเพียงแต่สีของเมล็ดแตกต่างกัน โดยประเทศที่เพาะปลูกถั่วดำมากที่สุดคือประเทศอินเดีย และยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการประกอบอาหารอินเดียมาช้านาน ก่อนที่จะกระจายพันธุ์ไปยังระเทศต่างๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]