Tag Archives: นกกระจอก

นกกระจอก ศัตรูพืชตัวฉกาจ ปราบยาก

นกกระจอก ถูกจัดเป็นหนึ่งในศัตรูพืช ที่มักจะเข้ามาก่อกวนสร้างปัญหาทำลายผลผลิตในนาข้าวตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวไปจนถึงช่วงข้าวตั้งท้อง ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและได้ปริมาณน้อยลง เพราะนกกระจอกนั้นจะมีพฤติกรรมแก่งแย่งอาหารเพื่อให้อยู่รอดเนื่องจากประชากรนกมีจำนวนมาก …

[อ่านเพิ่มเติม]