Tag Archives: นาข้าว

วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งเป็นอาหารหลักและส่งออกที่จำเป็น ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวมากกว่า 70 ล้านไร่ …

[อ่านเพิ่มเติม]