Tag Archives: น้อยหน่า

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง น้อยหน่าพันธุ์ดีให้ราคาสูง

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง เป็นน้อยหน่าพันธุ์ดีที่มีการปลูกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่แรก เป็นน้อยหน่าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์วิจัยจาก สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ …

[อ่านเพิ่มเติม]