Tag Archives: น้ำนมราชสีห์

น้ำนมราชสีห์ ยาดีข้างถนน

น้ำนมราชสีห์ ถูกจัดเป็นวัชพืชอันแสนร้ายกาจ อยู่ในวงศ์เปล้า พบมากในบริเวณชายหาดทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ช่วยยึดทรายบริเวณชายหาดให้เกาะตัวแน่น

[อ่านเพิ่มเติม]