Tag Archives: น้ำมันหอมระเหย

การผลิตและการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร

น้ำมันหอมระเหย เป็นน้ำมันที่ได้จากพืชหรือพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ซึ่งคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นสกัด ปัจจุบันน้ำมันหอมระเหยมีความสำคัญเนื่องจากสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญ …

[อ่านเพิ่มเติม]