Tag Archives: บร็อคโคลี่

บร็อคโคลี่ ผักดอกเขียวยอดนิยม

บร็อคโคลี่เป็นพืชที่อยู่แถบทวีปยุโรป นิยมปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจะทำให้ได้ดอกบร็อคโคลี่สีเขียวเข้ม ดอกใหญ่รสชาติดี เหมาะสำหรับนำไปรับประทานและปรุงรสอาหาร ทำให้บร็อคโคลี่เป็นที่ต้องการในตลาด

[อ่านเพิ่มเติม]